J_D, teksty z czerwca 2011 roku

1 tekst z czer­wca 2011 ro­ku – auto­rem jest J_D.

Mu­sisz go­nić swo­je marze­nia, na­wet jeśli lu­bią przed Tobą uciekać. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 9 czerwca 2011, 14:32

J_D

Uczeń mat-fizu, interesujący się astronomią, biologią i chemią, z zamiłowaniem do czytania książek. Człowiek renesansu? Bynajmniej...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

J_D

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność